OSB Hizmetler
Ana Sayfa > OSB HİZMETLER > Temsilcilikler

Temsilcilikler

İAYOSB/İSO Temsilcilik Hizmetleri

*Oda üyelik işlemlerine ilişkin tüm müracaatlar

*Kapasite raporu müracaat kabulü

*Muhtelif ekspertiz raporları (Geçici ihracat, geçici ithalat, fiili tüketim, fire, taahhüt kapatma vb.) müracaatları

*Kapasite raporu onaylı suret verilmesi

*Faaliyet Belgesi düzenlenmesi (Oda sicil kayıt sureti) – İngilizce ve Türkçe

*İhale Durum Belgesi, İmalat Yeterlilik Belgesi, İmalatçı Belgesi düzenlenmesi

*AB-IPA projeleri kapsamında kullanılan Türk Malı Belgesi (IPA) Satışı ve Düzenlenmesi

*İhracatta Dolaşım Belgeleri Satış ve Onayı (Menşe Şahadetnamesi, A.TR, EUR.1, FORM A vb.)

*Muhtelif onay işlemleri (Fatura,Bağkur formları,denklik-ustalık ve kalfalık, vize için konsolosluk yazıları)

*Oda aidat tahsilatı

*Sanayici kimlik kartı başvuru kabulü ve kart teslimi

İletişim: İAYOSB Bölge Müdürlüğü Aydınlı Mah. Gazi Bulvarı 5. Sokak No: 2 Tuzla /İstanbul

Tel: (0 216) 593 0078 Faks: (0 216) 593 00 79 E-posta: tuzla@iso.org.tr


İAYOSB/KOSGEB Temsilcilik Hizmetleri

*KOSGEB destek ve hizmetlerinin firma ziyaretleri, toplantı, seminer, panel, konferans gibi faaliyetlerle duyurulması ve tanıtılması

*İşletmeler tarafından KOSGEB destekleri için yapılan başvuruların ön incelemesinin yapılarak, inceleme sonucunda başvurunun ilgili hizmet merkezi ile koordinasyon içerisinde yürütülmesi

*Ulusal ve Uluslararası kaynaklardan desteklenen proje ve programlar hakkında işletmelere rehberlik hizmeti verilmesi

İletişim: İAYOSB Bölge Müdürlüğü Aydınlı Mah. Gazi Bulvarı 5. Sokak No: 2 Tuzla /İstanbul

Tel: (0216) 593 0000/130-131 Faks: (0216) 593 0009 E-posta: kosgeb@iayosb.com


İAYOSB/TMMOB Suat Sezai Gürü Temsilcilik Hizmetleri

*Kaynak Teorik ve Pratik Eğitimleri

*Yangın Tesisatı Projelendirme ve Uygulama Eğitimleri

*Makine Bakım Eğitimleri

*Isıtma Soğutma ve Havalandırma Uygulamalı Eğitimler

*Asansör Uygulama Eğitimleri

İletişim: Aydınlı Mah. Gazi Bulvarı 6. Sokak No:10 Tuzla /İstanbul

Tel: (0216) 507 2606 Faks: (0216) 507 2607 E-posta:egitim-istanbul@mmo.org.tr


İAYOSB/MİTTO Marmara Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Temsilcilik Hizmetleri

*Üniversite-sanayi işbirliği olanakları, projeler geliştirme ve yürütme destekleri hakkında bilgilendirme yapılması

*Araştırmacı-sanayi eşleştirmelerinin yapılması

*Üniversite-sanayi işbirliğine yönelik bilinçlendirme etkinliklerinin düzenlenmesi

*Girişimcilik olanakları hakkında bilgilendirme yapılması

*Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları korunum ve ticarileştirme süreçleri hakkında bilgilendirme

İletişim: İAYOSB Bölge Müdürlüğü Aydınlı Mah. Gazi Bulvarı 5. Sokak No: 2 Tuzla /İstanbul

Tel:(0216) 593 0000 E-posta:eda.tiryaki@marmara.edu.tr / burak.eleman@marmara.edu.tr


İAYOSB Taksi Durağı

Tel: 0545 613 0001 – 0545 575 0001