İAYOSB
Ana Sayfa > İAYOSB > Projeler

Projeler

Devam Eden Projeler

Altyapı ve Üstyapı Projeleri: Atık su, yağmur suyu, içme suyu ve yangın suyu hatları, asfalt yol (asfalt-bordür-tretuvar) yapım işleri projeleri tamamlandı, ihale dosyası hazırlandı ve ihale ilanı verildi. İhaleye katılan on iki firma içerisinden en düşük teklifi veren firmayla sözleşme imzalandı. Bu kapsamda atık su ve yağmur suyu hatlarında kısmi, içme suyu, yangın suyu hatlarında, asfalt ve bordür-tretuvar imalatlarının tamamının yenilenmesi planlanmış olup imalatlara başlanıldı.

Mobese Projesi: Asayiş ve güvenliğe katkı sağlamak için Mobese sistemlerinin fiber altyapı hizmetleri tamamlandı.

Acil Eylem Planı Projesi için OSB Bölge Müdürlüğü ve Bilgili Ortak Sağlık Güvenlik Birimi’nin katılımıyla gerçekleştirilen görüşmelerde, acil durum senaryoları oluşturularak, proaktif yaklaşımla önleme, koruma, tahliye, ilk yardım ve benzeri konularda çalışmalar devam ediyor.

Tem Yan Yol Projesi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, TEM Otoyolu’nun İAYOSB sınırından Tepeören kavşağına kadar olan bölümde 3 şerit gidiş,3 şerit dönüş yol çalışmasını planlamaya almış bulunuyor.

Tamamlanan Projeler

Özel sektör kurum ve kuruluşları ile işbirliği ve güç birliği yaparak yaygın ve etkin bir şekilde sunulmasını sağlamak amacı ile İAYOSB Bölge Müdürlüğü’müzde yer alan İstanbul Sanayi Odası (İSO), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Marmara Üniversitesi İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (MİTTO) ve TMMOB Makina Mühendisleri Odası Suat Sezai Gürü Uygulamalı Eğitim ve Belgelendirme Merkezi temsilcilikleri ile zaman kaybı yaşamaksızın birçok işlemin yerinde yapılmasına olanak sağlanıyor.

Bölgemiz bünyesinde açtığımız İAYOSB Taksi Durağı’nın yanı sıra bölgemiz ve Şekerpınar (Gebze) güzergahında hızlı ve pratik ulaşım imkanı sağlayan Ücretsiz Servis Aracı, hafta içi ve hafta sonu katılımcılarımız ve ziyaretçilerimiz için hizmet veriyor.

Seçkin Üniversiteler ile üniversitelerde üretilen bilginin ve teknolojinin sanayide kullanılmasına ve sanayinin toplumun ihtiyaçlarına göre akademiye yön vermesi gerektiğine inanıyoruz. Bizler de, İAYOSB yönetimi olarak üretimimizin niteliğini güçlendirecek çözümlerin, üniversitelerle el sıkışmaktan geçtiğinin bilinciyle hareket ettik ve bu yolda üniversitelerle işbirliği sağlayarak söz konusu hedefimiz için güçlü adımlar attık. Marmara Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gedik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi ve Kadir Has Üniversitesi ile stajyer öğrenci, kuluçka hizmeti, proje hazırlama, uluslararası fonlar ve fikri mülkiyet hakları, akademisyenlerden danışmanlık desteği, sağlık, patent, teşvik, girişimcilik, kümelenme, proje geliştirme yönetimi, Ar-Ge ve destek programları gibi faaliyet alanlarında seçkin üniversiteler ile protokol imzaladık.

Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği SAHA İstanbul ile yaptığımız işbirliğinin amacı; daha büyük ekonomik değerlere ulaşmayı hedefleyen, firmalar ve kurumlar arasında, etkileşim, iş birlikleri, çözüm ortaklıkları kuran, coğrafi yoğunlaşma stratejisine dayalı, ortaklaşa iş yapma ve geliştirme yolu ile rekabet etme ve ortak kazanma modelidir.

Borsa İstanbul (BİST) ile uzun vadeli ortaklıklar ve şirket birliklerinin tesisinin yanı sıra, mevcut veya yeni ürünlerinizin piyasada gelişmesine katkı sağlamak için protokol imzaladık.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile tüm katılımcılarımızın DEİK’e üye olma imkânı, yurt dışı fuar ve organizasyonlara katılım, yabancı girişimcilere ve yeni pazarlara ulaşma imkânı sağlandı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile ücretsiz danışmanlık hizmeti alınması, nitelikli personele doğru kanaldan ulaşılması ve işe alım süreçlerinin daha hızlı sürdürülebilmesi için protokol imzalandık.

İstanbul Ticaret Odası (İTO)ile sektörel gelişime katkı sağlayacak eğitimlerin yanında Bedi'üs-Sanat Sergisi, Kudüs Fotoğraf Sergisi vb sanatsal faaliyetler ile ilgili etkinlikler geçekleştirildi.

Ortak Satınalma kapsamında OSB’mizin ve sanayicilerimizin ortak ekonomik menfaatlerini korumak ve geliştirmek amacıyla; Türkiye’nin her bölgesindeki otellerde konaklama, yeme-içme, eğitim, akaryakıt, sağlık ve danışmanlık işlemleriniz için yapılan anlaşmalar ile sanayicilerimize avantaj sağlandı.

112 Acil Yardım İstasyonu ile OSB’mizde ve yakın çevresinde faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanların acil sağlık durumlarında hastaların en yakın hastaneye ulaştırılmasını sağlamak üzere, OSB’miz 112 Acil Yardım İstasyonu kurulmuştur.

Kurumsal çalışmalar ile sektörel gelişime katkı sağlayacak iki yüzün üzerinde eğitim, panel, sanatsal faaliyetler ve organizasyonları katılımcılarımızdan bedel talep etmeksizin gerçekleştirdik. Dört aylık periyotlarla hazırladığımız, bölgemizi temsil eden "SINAİ” dergisini tüm okuyucularımız ile buluşturuyoruz.

Duayenlere Davet Projesi ile bölgemizin gelişmesi için katkılarını esirgemeyen birçok üst düzey yöneticiyi OSB’mizde ağırladık.

Atık su ve Altyapı Projeleri’nin tüm aşamalarını organize edecek "Danışma Kurulu” oluşturuldu. Mevcut atık su ve yağmur suyu hatlarının son durumunu gözlemleyebilmek için kombine temizlik aracıyla temizleme ve görüntüleme çalışmaları yapıldı. Acil bakım yapılması gereken yollarda, bakım-onarımı çalışmaları tamamlandıktan sonra yol bordür boyama çalışmaları yapıldı.