İAYOSB
Ana Sayfa > İAYOSB > Başkanın Kaleminden

Başkanın Kaleminden

  

Nitelikli kalkınmanın üsleri Organize Sanayi Bölgeleridir. İstanbul Anadolu Yakası OSB olarak bizler, Türkiye sanayisine sağlayacağımız katkılar ve sunacağımız yenilikler üzerine düşünceler ürettik. Ortak hareket etme temennileri çerçevesinde; sektörler, kurumlar ve endüstri camiasının yetkin isimleri ile bir araya geldik. Bölge sanayicilerimizi nasıl rahatlatacağımızı, hizmetlerimizin kalitesini nasıl artıracağımızı ve firmalarımızın üretimlerini nasıl katlayacağını düşündük. Tüm bunları yaparken "sanayicinin sözünün geçtiği” yönetim modelini tesis etmekten de ayrıca gurur duyduk.

Bölge sanayicimize pozitif ayrımcılık sağlama amacı güttüğümüz faaliyetlerimiz ile OSB’mizi çekim merkezi haline getirip, cazibe katmayı asli görevimiz olarak bildik. Bu eksende, sınaî kalkınmaya yön verici çalışmalarımıza hız kazandırdık. Çarpık kentleşmeyi bitirecek, çevresel sorunları ortadan kaldıracak ve kurumsal yapıyı güçlendirecek faaliyetlere ağırlık verdik.

İstanbul Anadolu Yakası OSB olarak altyapıda yakalamaya çalıştığımız ‘kusursuz çizgi’ için; çevre, trafo merkezi ve peyzaj gibi muhtelif alanlarda çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Güçlendirme yönünde faaliyete geçirdiğimiz altyapı çalışmalarımız kadar, üst yapı çalışmalarımızla da ‘ "örnek OSB” olmak istiyoruz. Organize Sanayi Bölgemizin sosyal ve sportif etkinliklerle çehresini yenileyebilmek için güçlü adımlar atıyoruz.

Bölge katılımcılarımızın desteklerini her daim yanımızda hissediyoruz ve Organize Sanayi Bölgemizin geleceğine inşa edeceğimiz köprüler ile bir olmanın gücünü göstereceğimize inanıyoruz.

Murat ÇÖKMEZ

Yönetim Kurulu Başkanı

İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi